Bekämpning av skogsbränder: EU investerar i nya Canadairs

Fler europeiska Canadairs mot bränder i Medelhavsländerna

Det ökande hotet om skogsbränder i Medelhavsländerna har fått EU-kommissionen att vidta avgörande åtgärder för att skydda de drabbade regionerna. Nyheten om köpet av 12 nya Canadair-flygplan, helt finansierade av Europeiska unionen, har väckt en stråle av hopp i kampen mot detta katastrofala naturfenomen. Den dåliga nyheten är dock att dessa nya räddningsfordon inte kommer att finnas tillgängliga förrän 2027.

Utplaceringen av Canadairs är utformad för att täcka ett brett område, inklusive Kroatien, Frankrike, Grekland, Italien, Portugal och Spanien. Syftet är att stärka EU:s flygflotta för brandbekämpning, så att den kan reagera mer effektivt på intensiva bränder, som tyvärr verkar bli allt vanligare.

Under tiden, för att klara av den nuvarande situationen, har vissa länder aktiverat EU Räddningstjänst Mekanism, som tillåter dem att begära hjälp från andra nationer för att bekämpa bränder. Hittills har Grekland och Tunisien använt sig av denna mekanism och fått stöd från mer än 490 brandmän och nio brandflygplan.

År 2023 markerade ett särskilt förödande år för bränder i Europa, med mer än 180,000 29 hektar mark som brann. Denna siffra representerar en oroande ökning med 20 procent jämfört med genomsnittet för de senaste 83 åren, medan i Grekland översteg den brända arean XNUMX procent av det årliga genomsnittet.

Europeiska kommissionen har redan vidtagit åtgärder tidigare och fördubblade sin reservflygflotta förra året

Den har också implementerat handlingsplanen för förebyggande av skogsbränder, som syftar till att förbättra den administrativa kapaciteten och kunskapen hos berörda parter, samt öka investeringarna i förebyggande åtgärder.
Den europeiska krishanteringskommissionären Janez Lenarčič betonar dock att den verkliga långsiktiga lösningen ligger i att bekämpa klimatförändringarna. Extrema väderförhållanden orsakade av den globala uppvärmningen gör brandsäsongerna mer intensiva och utdragna. Därför efterlyser Lenarčič en ekologisk omställning, där det internationella samfundet tar allvar med att minska utsläppen av växthusgaser och anta en mer hållbar miljöpolitik.

Utsikten till en europeisk brandbekämpningstjänst nämndes som en möjlighet för framtiden, men för närvarande ligger kompetensen för civilskydd hos de enskilda medlemsländerna, där EU spelar en samordnande roll. Men om brändernas frekvens och intensitet fortsätter att öka kan inrättandet av en europeisk brandförsvar bli ett allvarligt övervägande.

Sammanfattningsvis är skogsbränder ett allt större hot mot Medelhavsländerna. Tillkännagivandet av köpet av de 12 nya Canadairs är ett viktigt steg mot ett mer effektivt svar på denna miljökris. Det är dock avgörande att vi fortsätter att arbeta förebyggande och kampen mot klimatförändringarna så att framtiden kan bli mindre präglad av tragedier orsakade av lågor. Solidaritet och samarbete mellan europeiska länder är avgörande för att möta denna utmaning och för att skydda vår miljö och våra samhällen tillsammans.

Källa

Euronews

Du kanske också gillar