Ema godkänner Pfizer-vaccin för barn i åldrarna 5-11 år

Ema godkänner Pfizer-vaccin för barn i åldern 5-11 år, 90.7 % effekt: två injektioner med tre veckors intervall

Emas kommitté för humanläkemedel (CHMP) har rekommenderat att bevilja en förlängning av indikationen för Covid-19 Comirnaty-vaccinet till att omfatta användning hos barn i åldrarna 5-11 år.

Vaccinet är utvecklat av BioNTech och Pfizer och är redan godkänt för användning hos vuxna och barn från 12 år och uppåt.

BARNHÄLSA: LÄR MER OM MEDICHILD genom att besöka kåpan på nödutställningen

EMA: LÄGRE DOS FÖR BARN ÖVER 12 ÅR

Europeiska läkemedelsmyndigheten informerar i ett meddelande att "hos barn mellan 5 och 11 år kommer dosen av Comirnaty att vara lägre än den som används till personer från 12 år och äldre (10 µg jämfört med 30 µg).

Vaccinet kommer att administreras med två injektioner i musklerna i överarmen, med tre veckors mellanrum”.

EMA-BYRÅ: 90.7 % EFFEKTIVITET, TEST PÅ 2,000 XNUMX BARN

Texten säger också att "effektiviteten av Comirnaty beräknades på nästan 2,000 5 barn i åldrarna 11-XNUMX år som inte hade några tecken på tidigare infektion.

Dessa barn fick antingen vaccinet eller placebo (en dummy injektion)."

"Av de 1,305 19 barn som fick vaccinet", fortsätter det att säga, "utvecklade tre Covid-16 jämfört med 663 av de XNUMX barn som fick placebo.

Detta betyder att i den här studien var vaccinet 90.7 % effektivt för att förebygga symptomatisk Covid-19 (även om den sanna frekvensen kunde ha varit mellan 67.7 % och 98.3 %).

FÖRDELAR ÖVER RISKER, DET ÄR DET SOM FLYTTDE EMA ÖVER VACCINET HOS BARN

De vanligaste biverkningarna hos barn mellan 5 och 11 år liknar de hos personer i åldern 12 år och äldre: de sträcker sig från smärta på injektionsstället till trötthet och huvudvärk, till rodnad och svullnad på injektionsstället, muskelsmärta och frossa.

Dessa effekter är vanligtvis milda till måttliga och förbättras inom några dagar efter vaccination.

Chmp drog därför slutsatsen att fördelarna med Comirnaty i denna åldersgrupp överväger riskerna, särskilt i de med tillstånd som ökar risken för allvarlig Covid-19.

Säkerheten och effekten av vaccinet hos både barn och vuxna kommer att fortsätta att noggrant övervakas och Emas kommitté för humanläkemedel kommer att skicka sin rekommendation till Europeiska kommissionen för ett slutgiltigt beslut.

Läs också:

Covid, gynekolog: 'Tredje dosen rekommenderas för gravida kvinnor. Lymfkörtlar och cykel? Övergående förändringar”

Covid, WHO: 'Senast 2 miljoner dödsfall i Europa'. Larm för intensivvård

källa:

Agenzia Dire

Du kanske också gillar