Skogsbränder i British Columbia: en rekordbalansräkning

Från extrem torka till aldrig tidigare skådad förstörelse: brandkrisen i British Columbia

År 2023 markerar ett sorgligt rekord för British Columbia (BC): den mest destruktiva skogsbrandssäsongen som någonsin registrerats, enligt uppgifter från BC Wildfire Service (BCWS).

Sedan 1 april har totalt cirka 13,986 2018 kvadratkilometer mark bränts, vilket överträffar det tidigare årsrekordet som sattes 13,543, då XNUMX XNUMX kvadratkilometer skövlades. Och provinsens skogsbrandsäsong pågår fortfarande.

Den 17 juli fanns det mer än 390 aktiva bränder över British Columbia, inklusive 20 som anses "betydande" – det vill säga de bränder som utgör ett hot mot allmän säkerhet.

Intensiteten i denna skogsbrandsäsong har förvärrats av svåra torka. "British Columbia upplever svåra torkanivåer och oöverträffade förhållanden över hela provinsen", bekräftade provinsregeringen i ett uttalande.

Torknivåer i BC mäts på en skala från 0 till 5, där Torknivå 5 indikerar den högsta svårighetsgraden. Provinsregeringen tillade att: "Från och med den 13 juli var två tredjedelar av BC:s vattendelar på torkanivå 4 eller 5."

Hjälp från himlen

Bridger Aerospace skickade sex CL-415 Super Scoopers och en PC-12 till Kanada för att stödja brandbekämpningsinsatser tidigare i år. Trots ansträngningarna skapade kombinationen av extrem värme, torka och hårda vindar gynnsamma förutsättningar för att bränderna snabbt skulle sprida sig.

Omfattningen och intensiteten av årets bränder testar gränserna för tillgängliga resurser. Räddningsteam arbetar outtröttligt för att begränsa situationen, men antalet och omfattningen av bränderna skapar betydande logistiska problem.

Utöver miljöskadorna har skogsbränderna haft en betydande inverkan på lokalsamhällena. Många invånare har varit tvungna att evakuera sina hem, och ekonomiska aktiviteter, som turism och jordbruk, har påverkats negativt.

Denna skogsbrandssäsong understryker vikten av att vidta effektivare åtgärder för att förebygga och hantera brand. Lärdomarna i år kommer att tjäna som vägledning för framtida brandhanteringspolicyer och mildra framtida effekter.

Ett väckarklocka

Det är en påminnelse om hur angeläget det är att ta itu med klimatförändringarna och anpassa våra samhällen och system för att bättre svara på dessa växande utmaningar. Med rätt kombination av politik, innovation och samarbete kan vi hoppas kunna förhindra sådana destruktiva skogsbränder i framtiden.

Källa

AirMed & Rescue

Du kanske också gillar