Entübasyon Nedir ve Neden Gereklidir? Hava yolunu korumak için bir tüp yerleştirilmesi

Entübasyon, endotrakeal tüp (ET) adı verilen bir tüpün ağız veya buruna ve ardından açık tutmak için hava yoluna (trakea) yerleştirilmesi işlemidir.

Yerleştirildikten sonra tüp, havayı akciğerlere girip çıkaran bir makine olan bir ventilatöre bağlanır.

Bu erişilebilir olmadığında, sağlık hizmeti sağlayıcıları, aynı etkiye sahip olmak için tüpü sıktıkları bir torbaya bağlayacaktır.

Entübasyonun gerekli olmasının birkaç nedeni vardır, ancak esas olarak ameliyat sırasında veya acil durumlarda nefes almayı desteklemek için kullanılır.

Entübasyon Türleri ve Neden Yapıldıkları

İki tür entübasyon vardır: endotrakeal entübasyon (küvetin ağızdan sokulduğu) ve nazotrakeal entübasyon (tüpün burundan sokulduğu).

Hangi tipin kullanıldığı, hastanın neden entübe edilmesi gerektiğine bağlıdır.

Endotrakeal entübasyon, ağızdan yerleştirilen tüp, burundan yerleştirilen tüpten daha büyük ve takılması daha kolay olduğu için çoğu acil durumda kullanılır.

Endotrakeal entübasyon şunlar için kullanılır:

 • Oksijen, ilaç veya genel anestezi sağlamak için hava yolunu açık tutun
 • Zatürre, amfizem, kalp yetmezliği, çökmüş akciğer, COVID-19 veya ciddi travması olan kişilerde solunum desteği
 • Hava yolundaki bir tıkanıklığı giderin

Bir kişi felç geçirdiyse, aşırı doz aldıysa veya mide veya yemek borusundan büyük kanama varsa sıvının akciğerlere girmesini önleyin.

Nazotrakeal entübasyon şu amaçlarla kullanılır:2

 • Tıkanma tehdidi varsa hava yolunu koruyun
 • Ağız, kafa veya çeneyi ilgilendiren ameliyatlar için anestezi verin. boyun (diş cerrahisi dahil)

Ventilatörde Olmak Entübe Olmakla Aynı mı?

Entübasyon ve ventilasyon el ele gider, ancak bunlar birinin nefes almasına yardımcı olmak için atılan adımların farklı unsurlarıdır.

Entübasyon, basitçe hava yolunu koruyan ve akciğerlere açık bir geçiş yolu tutan tüpü yerleştirme işlemidir.

Havalandırma, birisinin bunu -iyi ya da hiç- kendisi yapamadığı zaman, havanın mekanik olarak akciğerlere girip çıktığı süreçtir. Makine (veya torba), kendi başlarına nefes alabilene kadar onlar için nefes alır.3

Entübasyonun Riskleri

Çoğu insan entübasyonun bir sonucu olarak boğaz ağrısı ve ses kısıklığı gibi sadece hafif yan etkiler yaşar.

Bazı kişilerde hiçbir semptom görülmez ve entübe olduklarının farkına bile varmazlar.

Ancak entübasyonun bazı riskleri, özellikle uzun süre solunum cihazına bağlı kalması gereken kişilerde ciddi olabilir.

Entübasyonun yaygın riskleri şunları içerir:

 • Gagging veya boğulma
 • Boğaz ağrısı
 • Ses kısıklığı
 • Kanama
 • Yemek borusu veya yumuşak damakta bir delik
 • Dişler, ağız, sinüsler, gırtlak (ses kutusu) veya trakea (nefes borusu) travması
 • Bakteriyel enfeksiyonlar (aspirasyon pnömonisi gibi)
 • Uzun süreli kullanımda yumuşak dokularda hasar

Ventilatörden ayrılamama ve nefes almaya yardımcı olmak için doğrudan nefes borusuna bir tüp yerleştirmek için cerrahi bir prosedüre ihtiyaç duyma (trakeostomi)4

Trakea stenozu veya trakeanın daralması da mümkündür.

Kimler Entübe Edilemez?

Bazen bir kişi güvenli bir şekilde entübe edilemez. Bu durumlarda entübasyon önerilmez.

Aşağıdaki durumlarda bir kişi entübe edilemeyebilir:

 • Boyun ve omurgalarında belirli yaralanmalar var
 • Tıkalı farinks (burun ve ağzın arkasındaki boşluk)
 • Bazı yüz veya kafa yaralanmalarınız varsa (örneğin kırık bir burun)5

Entübasyon İşlemleri

Entübasyon süreci, tüpün ağza mı yoksa buruna mı yerleştirilmesi gerektiğine göre değişir.

Çocukların entübe edilmesi gerektiğinde de ayarlamalar yapılır.

Endotrakeal Entübasyon Adımları

 • Entübasyondan önce, kişinin bilinci kapalı değilse sedasyona ihtiyacı vardır. Oradan, endotrakeal entübasyonun adımları aşağıdaki gibidir:
 • Kişi sırt üstü yatırılır.
 • Sağlayıcı, kendilerini kişinin başının üstünde, ayaklarına bakarak konumlandırır.
 • Kişinin ağzı açılır ve dişlerini korumak için koruyucu takılabilir.

Sağlayıcı, dili de yoldan uzak tutan ışıklı bir alet yardımıyla tüpü nazikçe kişinin boğazına yönlendirir ve solunum yoluna ilerletir.

Tüpün ucundaki küçük bir balon, yerinde sabitlemek ve havanın kaçmasını önlemek için şişirilir.

Ağzın dışındaki tüp bantla sabitlenir.

Tüp daha sonra bir ventilatöre bağlanabilir veya anestezi veya ilaç vermek için kullanılabilir.

Sağlayıcı, bir stetoskop, bir göğüs röntgeni ve/veya akciğerlerden solunduğunda karbondioksiti saptayan kapnograf adı verilen bir araçla tüpün yerleşiminin doğru olup olmadığını kontrol edecektir.6

Nazotrakeal Entübasyon Adımları

Nazotrakeal entübasyon süreci endotrakeal entübasyona benzer, ancak kişi ya tamamen ya da kısmen sedasyona maruz kalabilir.2

Nazal entübasyon daha sık kontrollü bir ortamda yapıldığından, sürece dahil olan başka araçlar da olabilir.

Örneğin, bir sağlayıcı burun kanamasını önlemek için bir dekonjestan sprey, ağrıyı azaltmak için topikal bir anestetik ve öğürmeyi önlemek için bir kas gevşetici kullanabilir. Bazı sağlayıcılar ayrıca nazal trompet adı verilen bir cihazla geçişi genişletecektir.2

Tüp burun deliğine beslendiğinde ve boğazın orta kısmına girdiğinde, bir fiber optik dürbün (laringoskop olarak adlandırılır), tüpü ses telleri arasında ve nefes borusuna yönlendirmeye yardımcı olur.

Tüp daha sonra trakeada sabitlemek için şişirilir ve hareket etmesini önlemek için dışına bantlanır.2

Entübe Çocuklar

Entübasyon süreci yetişkinler ve çocuklar için aşağı yukarı aynıdır, tüpün boyutu ve bazı tüpler dışında. ekipman bu kullanılabilir.7

Yenidoğanların küçük boyutları nedeniyle entübe edilmesi zordur. Küçüklerde de prosedür daha zordur çünkü bebeğin dili orantılı olarak daha büyüktür ve nefes borusuna geçiş orantılı olarak daha uzun ve daha az esnektir.

Nazal entübasyon, yenidoğanlar ve bebekler için tercih edilen yöntemdir, ancak tüpü doğru şekilde yerleştirmek için birkaç girişimde bulunulabilir.8

Entübasyon Sırasında Beslenme

Entübe haldeyken ağızdan yemek yemek veya sıvı almak mümkün değildir.

Entübe bir kişinin iki veya daha fazla gün ventilatörde kalması gerekiyorsa, tüple beslenmeye genellikle tüp takıldıktan bir veya iki gün sonra başlanır.

Bu, enteral beslenme.9

Tüple besleme iki yoldan biriyle verilebilir:

 • Orogastrik (OG): Ağızdan mideye geçen bir tüp
 • Nazogastrik tüp (NG): Bir burun deliğinden mideye geçen bir tüp10

İlaçlar, sıvılar ve besinler de büyük bir şırınga veya pompa kullanılarak tüpten itilebilir.

Kollarına iğne ile de (damardan) beslenme verilebilir. Bu yöntem aynı zamanda total parenteral beslenme (TPA) olarak da bilinir. TPA, ciddi yetersiz beslenme ve kilo kaybı olan kişiler için bir seçenektir; bağırsaklarında tıkanıklık olan kişiler ve tüple beslenmeyi imkansız hale getiren hastalıkları olan kişiler.10

Tüp Çıkarma ve Entübasyon İyileştirme

Ekstübasyon, bir trakeal tüpün çıkarılması işlemidir. Tüpü çıkarmak, takmaktan genellikle daha kolay ve hızlıdır.

Ekstübasyon aşağıdaki adımları içerir:

 • İlk olarak, tüpü yerinde tutan bant çıkarılır.
 • Daha sonra tüpü hava yolunda tutan balon söndürülür ve tüp yavaşça dışarı çekilir.

Tüp çıktıktan sonra, özellikle uzun süre ventilatörde kalmışsa, kişi kendi başına nefes almak için daha fazla çalışmak zorunda kalabilir. Bu dönemde yakından izleneceklerdir.

Öksürük, ses kısıklığı ve rahatsızlık ekstübasyondan sonra sık görülen semptomlardır, ancak bunlar birkaç gün içinde düzelme eğilimindedir.6

Referanslar:

 1. MedlinePlus. Endotrakeal entübasyon.
 2. Folino TB, McKean G, Parks LJ. Nazotrakeal entübasyon. İçinde: StatPearls [İnternet].
 3. Top L, Pelosi P. İntraoperatif ventilasyon ve postoperatif solunum yardımıBJA Eğitimi. 2017;17(11):357–362. doi:10.1093/bjaed/mkx025
 4. Tikka T, Hilmi OJ. Endotrakeal entübasyonun üst solunum yolu komplikasyonlarıBr J Hosp Med (Londra). 2019 Aug;80(8):441-7. doi:10.12968/hmed.2019.80.8.441
 5. Bölüm 22. Nazotrakeal Entübasyon. İçinde: Reichman EF. ed. Acil Tıp İşlemleri, 2e. McGraw Tepesi; 2013.
 6. Artune CA, Hagberg CA. trakeal ekstübasyonSolunum Bakımı. 2014 Jun;59(6):991-10025. doi:10.4187/respcare.02926
 7. Greene NH, Jooste EH, Thibault DP, et al. Doğuştan kalp hastalığı olan ve ameliyat olan çocuklar için endotrakeal entübasyon bölgesi için uygulama davranışı üzerine bir çalışma: Endotrakeal entübasyon bölgesinin perioperatif sonuçlara etkisi-Torasik Cerrahlar Derneği Konjenital Kardiyak Anestezi Derneği veri tabanının bir analiziAneste Analg. 2018. doi:10.1213/ANE.0000000000003594
 8. Ibarra-Sarlat M, Terrones-Vargas E, Romero- Espinoza L, Castañeda-Muciño G, Herrera-Landero A, Núñez-Enríquez JC. Çocuklarda endotrakeal entübasyon: uygulama önerileri, içgörüler ve geleceğe yönelik talimatlar. İçinde: IntechOpen [İnternet].
 9. Fremont RD, Pirinç TW. Yoğun bakım ünitesinde girişimsel beslenmeye ne zaman başlamalıyız? Curr Opin Gastroenterol. 2014 Mart; 30(2): 178–181. doi:10.1097/MOG.0000000000000047
 10. Amerikan Gastroenteroloji Koleji. Enteral ve parenteral beslenme.
 11. MedlinePlus. Ventilatörler hakkında bilgi edinmek.
 12. Dumas G, Leemiale V, Rathi N, et al. Nihayetinde İnvaziv Mekanik Ventilasyon Gerektiren İmmün Yetmezliği Olan Hastalarda Sağkalım: Bir Havuzlanmış Bireysel Hasta Veri AnaliziAmerikan Solunum ve Yoğun Bakım Tıbbı Dergisi. 22 Mart 2021'de çevrimiçi yayınlandı. doi:10.1164/rccm.202009-3575oc
 13. Yale Tıp. Ventilatörler ve COVID-19: Bilmeniz Gerekenler.
 14. Ulusal Darülaceze ve Palyatif Bakım Örgütü. Ön yönergeleri anlama.

Ayrıca Oku:

Acil Durum Daha Fazla Canlı…Canlı: IOS ve Android için Gazetenizin Yeni Ücretsiz Uygulamasını İndirin

İngiltere / Acil Servis, Pediatrik Entübasyon: Durumu Ciddi Bir Çocukla Yapılacak İşlem

Trakeal Entübasyon: Hastaya Yapay Hava Yolu Ne Zaman, Nasıl ve Neden Oluşturulur

Endotrakeal Entübasyon: VAP Nedir, Ventilatör İlişkili Pnömoni

Sedasyon ve Analjezi: Entübasyonu Kolaylaştıran İlaçlar

Anksiyolitikler ve Sedatifler: Entübasyon ve Mekanik Ventilasyon ile Rolü, İşlevi ve Yönetimi

Bronşit Ve Pnömoni: Nasıl Ayırt Edilebilirler?

New England Journal of Medicine: Yeni Doğanlarda Yüksek Akışlı Nazal Terapi ile Başarılı Entübasyonlar

Entübasyon: Riskler, Anestezi, Canlandırma, Boğaz Ağrısı

Entübasyon Nedir ve Neden Yapılır?

Kaynak:

Çok İyi Sağlık

Bunları da beğenebilirsin