Kurdistan 2017: Versamelaar en mediese kriteria vir lugambulans

Hoe die bestuur van pasiënte en terapeutiese metings wat tydens lugambulansoperasies uitgevoer word, kan opleiding, protokolle en bestuursbesluite verbeter?

Die huidige studie het ten doel gehad om die versendingskriteria te ondersoek en die manier om pasiënte tydens vervoer deur lug nood medies dienste van die Kurdistan-provinsie, Iran, in 2017.

Trauma is een van die belangrikste en ingewikkelde kwessies van gesondheidsorgstelsels wêreldwyd. Dit is een van die grootste oorsake van dood by persone 46 jaar en jonger, en een van die hoofoorsake van dood het voorvalle voorgekom. Natuurlike voorvalle is verantwoordelik vir meer as 3.9 miljoen sterftes en meer as 138 miljoen gestremdhede wêreldwyd. Groot voorvalle is gebeure wat a vereis mediese reaksie bo die gewone reaksies. Hierdie gebeure is gewoonlik heterogeen en verskillend en bly 'n uitdaging vir mediese noodgevalle.

Wanneer die voorvalstoneel ontoeganklik is, helikopters is miskien die enigste manier om personeel, toerusting, en geduldig. Die gebruik van 'n helikopter het verskeie voordele, waaronder vinnige oordrag, die oordrag van die pasiënt na 'n hospitaal in plaas van die naaste noodafdeling, die gebruik van ervare personeel op die toneel, en toegang tot insidente wat nie per pad toeganklik is nie.

Dit het ook 'n paar nadele: duur gebruik, onvermoë om in slegte weersomstandighede of snags te vlieg, en onvermoë om missies uit te voer soos aktiewe aflewering. Alhoewel 'n aantal studies toon 'n afname van 21% tot 52% in sterftesyfers en 'n oorlewingstoename van 12-40% in helikopter missies in vergelyking met padambulanse.

Die indiensneming van die lugambulans kan hierdie keer verminder tot 'n vierde van die tyd wat nodig is vir die padambulans oordrag. vandaar, Some departement in Koerdistan Provinsie is in 2017 gestig om die oordragtyd te verminder van beseerdes en bied gunstiger behandeling dienste. Die departement gebruik 'n enkelmotor-helikopter (ALOUETTE) met die belangrikste medisyne ter wêreld toerusting. Die helikopter het die vermoë om te land teen 'n helling as gevolg van wiele en dit die hele kan dek Kurdistan Provinsie. Die insluitingskriteria in die huidige studie was die pasiënte wat deur die HEMS vervoer is aan die einde van 2017, en die uitsluitingskriteria was diegene wat onvolledige EBW-vorm het.

Na goedkeuring van die Etiekkomitee van die Kurdistan Universiteit van Mediese Wetenskappe en toestemming van die universiteit, het die navorser na die EMS-sentrum van die provinsie verwys. Nadat die navorsingsdoelwitte uiteengesit is en die owerhede die vertroulikheid van hul inligting verseker het, is data in twee fases versamel.

Die prestasie van die HEMS-afdeling in die Koerdistan-provinsie gunstig was in terme van versendingskriteria, duur van die oordrag en behandeling van pasiënte tydens vervoer; daar was egter enkele swakhede in die administrasie van medikasie tydens vervoer en opname van die inligting in die HEMS-missievorm. Ten einde die performance van some, die ontwikkeling helikopter pads in ander dorpe, en hou gespesialiseerde opleidingskursusse vir HEMS-personeel word aanbeveel.

LEES MEER