مرور گروه

اخبار

گزارش خبری در مورد نجات ، خدمات آمبولانس ، ایمنی و شرایط اضطراری در سراسر جهان. اطلاعاتی که داوطلبان ، EMT ها ، پیراپزشکان ، پرستاران ، پزشکان ، تکنسین ها و آتش نشانی نیاز به ایجاد مهمترین جامعه تا کنون در زمینه EMS دارند.

COVID-19 در ژاپن: اوج جدید عفونت ها در توکیو. اکنون مردم ترس دارند

این فقط اخبار COVID-19 در ژاپن نیست. این فقط یک چشم انداز "پیش بینی" از سناریوی ایتالیایی است. اوج جدید کورو ویروس کشور را تهدید می کند و این همان چیزی است که می تواند در کشورهای دیگری مانند ایتالیا اتفاق بیفتد.