Borba protiv šumskih požara: EU ulaže u nove Canadairs

Više evropskih Canadaira protiv požara u mediteranskim zemljama

Sve veća opasnost od šumskih požara u mediteranskim zemljama potaknula je Evropsku komisiju da preduzme odlučne mjere za zaštitu pogođenih regija. Vijest o kupovini 12 novih aviona Canadair, koje je u potpunosti finansirala Evropska unija, probudila je tračak nade u borbi protiv ovog katastrofalnog prirodnog fenomena. Međutim, loša vijest je da ova nova spasilačka vozila neće biti dostupna do 2027. godine.

Raspoređivanje Canadaira je osmišljeno tako da pokrije široko područje, uključujući Hrvatsku, Francusku, Grčku, Italiju, Portugal i Španjolsku. Cilj je ojačati vazdušnu flotu EU za gašenje požara, kako bi ona mogla efikasnije odgovoriti na intenzivne požare, koji, nažalost, izgleda da postaju sve češći.

U međuvremenu, da bi se izborile sa trenutnom situacijom, neke zemlje su aktivirale EU Civilna zaštita Mehanizam, koji im omogućava da traže pomoć od drugih nacija u borbi protiv požara. Do sada su Grčka i Tunis koristili ovaj mehanizam, dobivši podršku više od 490 vatrogasci i devet vatrogasnih aviona.

2023. godina je bila posebno razorna godina za požare u Evropi, sa više od 180,000 hektara izgorjelog zemljišta. Ova brojka predstavlja zabrinjavajući porast od 29 posto u odnosu na prosjek u posljednjih 20 godina, dok je u Grčkoj spaljena površina premašila 83 posto godišnjeg prosjeka.

Evropska komisija je već poduzela mjere u prošlosti, udvostručivši svoju rezervnu vazdušnu flotu prošle godine

Također je implementirao Akcioni plan za prevenciju šumskih požara, koji ima za cilj poboljšanje administrativnih kapaciteta i znanja dionika, kao i povećanje ulaganja u preventivne akcije.
Međutim, evropski povjerenik za upravljanje krizama Janez Lenarčič naglašava da je pravo dugoročno rješenje u borbi protiv klimatskih promjena. Ekstremni vremenski uslovi uzrokovani globalnim zagrijavanjem čine sezone požara intenzivnijim i produženim. Stoga, Lenarčič poziva na ekološku tranziciju, u kojoj se međunarodna zajednica ozbiljno bavi smanjenjem emisija stakleničkih plinova i usvajanjem održivije ekološke politike.

Perspektiva evropske vatrogasne službe je pominjana kao mogućnost za budućnost, ali u ovom trenutku nadležnost za civilnu zaštitu je na pojedinačnim državama članicama, pri čemu EU igra koordinirajuću ulogu. Međutim, ako učestalost i intenzitet požara nastave da rastu, stvaranje evropske vatrogasne službe moglo bi postati ozbiljna tema.

Zaključno, šumski požari su sve veća prijetnja mediteranskim zemljama. Najava kupovine 12 novih Canadaira važan je korak ka efikasnijem odgovoru na ovu ekološku vanrednu situaciju. Međutim, ključno je da nastavimo raditi na prevenciji i borbi protiv klimatskih promjena kako bi budućnost bila manje obilježena tragedijama uzrokovanim plamenom. Solidarnost i saradnja između evropskih zemalja su od suštinskog značaja za suočavanje sa ovim izazovom i za zajedničko očuvanje životne sredine i naših zajednica.

izvor

Euronews

Moglo bi vam se svidjeti