27. maj, Međunarodni dan hitne medicine: važnost EM dana

EM dan: 27. maj je dan kada je hitna medicina u Evropi započela svoj početak. U Londonu je grupa vizionara potpisala akt o osnivanju Evropskog društva za hitnu medicinu

Cilj je bio izgraditi sistemski model koji će svakom građaninu u Evropi pružiti profesionalni, kompetentni i nadasve pravovremeni odgovor na bilo koji život, organ ili ud koji ugrožava akutno stanje.

Cilj EM-dana 

Cilj ovog dana hitne medicine je objediniti svjetsku populaciju i donosioce odluka da razmišljaju i razgovaraju o hitnoj medicini i hitnoj medicinskoj pomoći.

Smatramo da je važno izgraditi svijest o potrebi dobro razvijenih, dobro pripremljenih i dobro organizovanih hitnih medicinskih sistema svuda u svijetu kako bi se povećalo preživljavanje i smanjila invalidnost nakon bilo koje hitne ili hitne medicinske situacije.

Tamo gdje specijalnost u hitnoj medicini još nije razvijena, gdje hitni medicinski sustavi nisu dobro strukturirani, gdje kompetencije nisu standardizirane i certificirane, gdje su resursi za hitnu medicinu nedovoljni, trebao bi postojati jak glas da se traži i traži promjena, za bolji život.

EM dan, misija 

Objasniti ljudima da se hitna medicinska pomoć bolje obavlja sa kompetentnim stručnjacima; ljekari, specijalisti hitne medicine, medicinske sestre obučene za hitnu i akutnu njegu, bolničari, tehničari, pomoćno osoblje kompetentno i zaposleno u organiziranim strukturama i sistemima posvećenim hitnoj medicinskoj pomoći.

Pokazati ljudima i vladama da ova organizacija pravi razliku u pogledu morbiditeta, mortaliteta i isplativosti.

Polja djelovanja 

Brz i kompetentan prvi odgovor na životno opasna stanja poput: srčanog zastoja, moždanog udara, srčanog udara, traume, respiratornog zatajenja, krvarenja i sepse.

Učinkovit i kvalitetan odgovor na sve neplanirane, neočekivane hitne i vanredne situacije koje trebaju brzi odgovor

Barijera i luka protiv nasilja i zlostavljanja

Organizirana reakcija, odgovor i prevencija na katastrofe i humanitarnu krizu

Pročitajte takođe:

Diploma hitne medicine: Ponovno pokretanje kursa u Mjanmaru

Predavanja hitne medicine za bolničare ZAW u Njemačkoj, e-učenje tokom COVID-19

Izvor:

Dan hitne medicine

Moglo bi vam se svidjeti