Browsing Tag

Đường hàng không

quản lý đường thở, đặt nội khí quản, thông khí và điều trị hỗ trợ cuộc sống tiên tiến

Mặt nạ phòng độc không khí Power do Đại học Utah thiết kế có thể giúp chống lại COVID-19 như thế nào?

CMI của Đại học Utah đã thiết kế một hệ thống mặt nạ thanh lọc có thể tái sử dụng mới cho nhân viên chăm sóc sức khỏe và người chăm sóc chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Mặt nạ phòng độc không khí (PAPR) này an toàn và có thể tái sử dụng