Neznámá akutní hepatitida u dětí: v Evropě se počet případů zvyšuje na 232, v Itálii na 24

Akutní hepatitida neznámé etiologie u dětí: zprávy pocházejí ze 14 různých zemí v čele se Spojeným královstvím se 131 případy. Počet vyléčených dětí je 122

Evropskému centru pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) bylo hlášeno 232 případů akutní hepatitidy neznámé etiologie u dětí ve věku 16 let a méně.

Uvádí to dnes zveřejněná zpráva na portálu Ecdc, která zdůrazňuje, že většina (75.9 %) případů se týkala dětí mladších 5 let.

ZDRAVÍ DĚTÍ: VÍCE INFORMACÍ O MEDICHILDU NAVŠTÍVENÍM BOTY NA EMERGENCY EXPO

PŘÍPADY AKUTNÍ HEPATITIDY A ZAPOJENÉ ZEMĚ

Z 232 hlášených případů je 229 klasifikováno jako pravděpodobné a tři jako epidemiologicky související.

Z 229 pravděpodobných případů je 122 vyléčeno a 18 zůstává v léčbě. Zprávy pocházejí z celkem 14 zemí a týkají se: Spojeného království (131 případů), Španělska (26), Itálie (24), Belgie (12), Švédska (9), Dánska (6), Irska (6), Nizozemska ( 6), Norsko (5), Kypr (2), Řecko (2), Polsko (1), Srbsko (1), Slovinsko (1).

Ze 143 případů s informacemi bylo 22 (15.4 %) přijato na jednotku intenzivní péče.

Z 98 případů, pro které byly tyto informace k dispozici, šest (6.1 %) podstoupilo transplantaci jater.

S touto nemocí bylo spojeno jedno úmrtí.

SPOJENÍ PŘÍPADŮ AKUTNÍ HEPATITIDY S ADENOVIREM

Celkem 151 případů bylo testováno na adenovirus jakýmkoliv typem vzorku, z toho 90 (59.6 %) bylo pozitivních.

Míra pozitivity byla nejvyšší u vzorků plné krve (68.9 %). Ze 173 případů testovaných na Sars-CoV-2 bylo 20 (11.6 %) pozitivních.

Zpráva uvádí, že „sérologické výsledky pro Sars-CoV-2 byly k dispozici pouze u 19 případů, z nichž 14 (73.7 %) mělo pozitivní výsledek. Z 56 případů s údaji o očkování proti Covid-19 bylo 47 (83.9 %) neočkovaných.

V posledním týdnu ECDC zaznamenalo pouze jednu zprávu, ale „vzhledem k tomu, že rozvoj těžké hepatitidy po nástupu prvních příznaků může nějakou dobu trvat, a protože vyšetřování nějakou dobu trvá, může dojít ke zpoždění ve hlášení,“ uvádí zpráva.

Proto je „nedávný pokles případů obtížné interpretovat“.

NEJNOVĚJŠÍ HYPOTÉZA TÝKAJÍCÍ SE PŘÍPADŮ AKUTNÍ HEPATITIDY

Ecdc však úzce spolupracuje se zúčastněnými zeměmi, Světovou zdravotnickou organizací a dalšími zainteresovanými stranami při vyšetřování etiologie syndromu.

Podle nejnovějšího rychlého hodnocení rizik „současnou hlavní hypotézou je, že kofaktor ovlivňující malé děti s adenovirovou infekcí, která by za normálních okolností byla mírná, spouští závažnější infekci nebo imunitně zprostředkované poškození jater,“ vysvětluje zpráva.

JEŠTĚ JE TŘEBA ODPOVĚDĚT NA OTÁZKY

Jiné etiologie (např. jiná infekční nebo toxická agens) jsou stále předmětem zkoumání a nebyly vyloučeny, ale jsou považovány za méně pravděpodobné.

Úplná patogeneze onemocnění je stále nejasná. Nemoc je vzácná a důkazy o přenosu z člověka na člověka zůstávají nejasné; případy v EU/EHP jsou téměř zcela sporadické.

V důsledku toho nelze riziko pro evropskou pediatrickou populaci přesně posoudit,“ uzavírá Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí.

Přečtěte si také:

Nouzové živě ještě více…Živě: Stáhněte si novou bezplatnou aplikaci vašich novin pro IOS a Android

Hepatitida u dětí, zde je to, co říká italský národní institut zdraví

Akutní hepatitida u dětí, Maggiore (Bambino Gesù): „Žloutenka a probuzení“

Nobelova cena za medicínu vědcům, kteří objevili virus hepatitidy C.

Steatóza jater: co to je a jak tomu zabránit

Akutní hepatitida a poranění ledvin v důsledku spotřeby energetického nápoje: kazuistika

Různé typy hepatitidy: Prevence a léčba

Akutní hepatitida a poranění ledvin v důsledku spotřeby energetického nápoje: kazuistika

New York, Mount Sinai Vědci publikují studii o onemocnění jater u záchranářů Světového obchodního centra

Případy akutní hepatitidy u dětí: Poučení o virové hepatitidě

Steatóza jater: Příčiny a léčba ztučnění jater

Hepatopatie: Neinvazivní testy k posouzení onemocnění jater

Játra: Co je to nealkoholická steatohepatitida

Zdroj:

Agenzia Dire

Mohlo by se Vám také líbit