EDU: Direktni usisni kateter

Dr. Liam Quinn @Ldq3Liam
Dr Nargis Noori

Dr Celia Bradford @celiabradford

edukativni video o usisnom kateteru za usmeravajući vrh, snimljen u bolnici Royal North Shore u Sidneju, Australija. Manje akutni ugao desnog glavnog bronusa favorizuje standardni usisni kateter koji prolazi desno, a ne levo

Usmerivački usisni kateter EVO SMACC Chicago od Društveni mediji i kritična nega on Vimeo.

 

Moglo bi vam se svidjeti