Italija, sociokulturni značaj dobrovoljnog zdravstvenog i socijalnog rada

Važnost volontiranja u italijanskom kolektivnom tkivu: među najznačajnijim modelima obuke su udruženja kao što su Federavo, Nacionalna federacija udruženja volontera u zdravstvu, Lilt, Italijanska liga za borbu protiv tumora i Fcp, Federacija palijativnog zbrinjavanja, koji predstavljaju prednost za sve organizacije koje žele ojačati svoju praksu obuke i razviti profile volontera u specifičnim vještinama potrebnim za različite uloge i aktivnosti

Volontiranje u zdravstvu i socijalnoj zaštiti: središnji dio obuke

Obuka zdravstvenih volontera je oduvijek igrala veoma važnu ulogu u iskustvu onih koji ulaze u volontiranje i onih kojima su, već neko vrijeme, potrebni trenuci podrške i usavršavanja svojih vještina.

Naročito u posljednjoj deceniji, pratio je rast organizacija u čitanju promjena u zdravstvenom i socijalnom sistemu, u tumačenju vlastite solidarnosti i supsidijarnih funkcija te u diversifikaciji aktivnosti i usluga i širenju konteksta intervencije, često eksperimentirajući s novim praksama. u operacijama, u saradnji sa zdravstvenim strukturama i promovišući politike koje su usklađenije sa stvarnim potrebama i problemima ljudi (Volonterski rad u zdravstvu br. 3 2015 od V dosijea)

To je vrlo selektivan i kvalifikujući postupak, volontiranje u zdravstvu, zbog delikatnosti korisnika, patnje, bolesti, smrti, osjećaja frustracije i zbog profesionalne odgovornosti prema bolesnoj osobi na dio medicinskog i zdravstvenog osoblja i volontera.

Štaviše, to je proces obuke koji ima za cilj da zaštiti volontera, zbog visokog rizika od emocionalne uključenosti i psihološkog stresa sa kojim se može suočiti ako nije adekvatno pripremljen i, što je još gore, ako ostane sam (Paola Atzei, voditeljica VOLABO-ovog treninga i oblast razvoja vještina, o važnosti obuke u zdravstvu i socijalno-zdravstvenom volontiranju).

Zdravstveni volonteri u užem smislu rade dosta terenskog rada: organizuju vađenje krvi, transport bolesnika, hitnu pomoć i obuku za intervencije.

ORIJENTACIJA I SELEKCIJA ZDRAVSTVENOG VOLONTERA

Od samog početka, podobnost ambicioznog volontera se vrlo pažljivo ispituje, kroz njegove ili njene motivacije, očekivanja, sklonosti i meke vještine.

Obuci obično prethodi kognitivni selekcijski intervju, u kojem se ispituje sljedeće: osnovna obuka, svako prethodno iskustvo u obuci i motivacije koje tjeraju zdravstvenog volontera ambicioznog na volontiranje, njegovo ili njeno viđenje relacijske dimenzije kao posebnosti i dodanu vrijednost aktivnog građanstva za izgradnju zajedničkog dobra i tzv. društvenog kapitala.

CILJEVI OBUKE U VOLONTIRANJU

  • upoznati ih s historijom, vrijednostima, propisima ili etičkim kodeksom i ponašanjem udruženja ili organizacije za koju će postati operativni
  • natjerati buduće volontere da razmisle o vlastitim motivacijama i očekivanjima;
  • učenje vještina postupanja u situacijama i odnosima s visokom emocionalnom uključenošću, znanje kako prihvatiti granice svoje uloge u suočavanju s bolešću i smrću i poštivanje drugih uloga;

Kontinuirana obuka, uz osiguravanje da volonteri budu u toku sa tehničko-specijalističkim pitanjima i metodologijama intervencije, ima za cilj odgovoriti na najčešće izražene potrebe volontera da imaju prostor za zadržavanje svojih emocionalnih iskustava, individualnih i grupni rast, koji održava svakodnevnu kvalifikovanu posvećenost u skladu sa vrednošću i značenjem volonterskog iskustva i jača osećaj pripadnosti i timskog rada.

VOLONTIRANJE, TRAINEESH ISKUSTVO

Kada se obuka završi, počinje iskustvo direktnog postavljanja „na terenu“, vođeno od strane tutora ili koordinatora, sa ciljem da se podrži volontera koji želi da primeni veštine u praksi, u kritičnim praktičnim, emocionalnim i relacionim trenucima, i potvrdi zajedno s njim/njom napredovanje iskustva, rast i svijest o granicama i potencijalima svoje uloge, s krajnjim ciljem konačnog poređenja da li je on/ona podoban za nastavak i u kojoj aktivnosti ili usluga (Film, “Nedobrovoljno isključenje – Ispit”, 2022).

DOBROVOLJNO U ITALIJI, ZNAČAJ NOVIH INTERVENCIJA OBUKE

Nove zdravstvene i socijalne hitne situacije koje nas stalno prožimaju dovele su do preispitivanja granica novih intervencija obuke, novih tema i metodologija koje treba eksperimentirati za obuku zdravstvenih i socijalno-zdravstvenih volontera, uz uvid u specifična pitanja kao što su

  • otpornost pojedinca i zajednice, osnaživanje, samopomoć za bolesnu osobu i njenu mrežu odnosa, ali i za volontere, neprofitne organizacije, zdravstvene i socijalne radnike;
  • pristup zdravlju i bolesti u kulturama imigranata: medijacija i multikulturalizam u zdravstvenim i zdravstvenim kontekstima;
  • palijativno zbrinjavanje kao paradigma novih sistema socijalne zaštite i procjena od najmanje četiri hiljade volontera posvećenih dehospitalizaciji njege, humanizaciji i dostojanstvu bolesne osobe i porodice;
  • volontiranje za neformalnog njegovatelja: briga za njegovatelja.

Volontiranje otvara um, stimuliše dijalog, razmišljanje i, iznad svega, povećava empatiju prema onima koji nisu toliko sretni kao mi.

Odgovarajuća obuka čini volontera neprocjenjivim resursom zajednice kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou.

Autor članka:  dr. Letizia Ciabattoni

reference:

Vdossier, “L'importanza della formazione permanente per il volontariato sanitario e socio-sanitario”, 07.

https://www.retisolidali.it/formazione-del-volontariato-sanitario/

https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?area=curePalliativeTerapiaDolore&id=5558&lingua=italiano&menu=terapia

https://www.quotidianosanita.it/emilia_romagna/articolo.php?articolo_id=100280

https://cri.it/cosa-facciamo/salute/formazione/

https://www.cvs-omegna.it/formazione/

https://www.sos-sona.it/formazione/

https://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/2022/05/volontari-non-si-nasce-si-diventa-con-passione-e-formazione-arriva-il-film-per-la-tv-involontaria-of.html

Pročitajte takođe:

Hitna pomoć uživo još više…Uživo: preuzmite novu besplatnu aplikaciju vaših novina za iOS i Android

Anksioznost: osjećaj nervoze, brige ili nemira

Vatrogasci / Piromanija i opsesija vatrom: profil i dijagnoza onih sa ovim poremećajem

Oklevanje pri vožnji: Govorimo o amaksofobiji, strahu od vožnje

Sigurnost spasilaca: Stope PTSP-a (posttraumatskog stresnog poremećaja) kod vatrogasaca

Moglo bi vam se svidjeti