Na USNS Mercy ploči - najveća pomorska bolnica u svijetu od strane SAD

Upravlja ga United States Navy, USNS Mercy prvenstveno posluje u Pacifiku i Indijskim okeanima. To je najveći bolnički brod na svetu i četvrti po veličini u cijeloj zemlji. Njena primarna misija je pružanje podrške brzim, fleksibilnim i mobilnim akutnim medicinskim i hirurškim uslugama Marine Corps Air/Zemaljske snage razmeštene na kopnu, vojne i vazduhoplovne jedinice raspoređene na kopno, i trupe pomorskih amfibija i borbene snage u životu.

Osim toga, ona pruža usluge mobilne hirurške bolnice za upotrebu od strane odgovarajućih vladinih agencija u SAD-u Humanitarna pomoć građana (HCA), katastrofa ili humanitarne pomoći ili incidenta ograničene humanitarne pomoći ovim misijama ili vojnim operacijama u miru.

Ona može da ugradi helikoptere, čamce i žrtve, bilo da je to neophodno. Najviši stepen medicinske zaštite na brodu!