مرور گروه

تجهیزات

نظرات ، نظرات و برگه فنی در مورد دستگاههای ضروری برای عملیات نجات را بخوانید. اورژانس لایو فناوری ها ، خدمات و تجهیزات نجات آمبولانس ، HEMS ، عملیات کوهستانی و وضعیت خصمانه را برای پیشگیری از خطرات در حالات پیچیده توصیف می کند.

بریتانیا ، آزمایشات کامل شد: پهپادهای متصل به یکدیگر برای کمک به امدادگران برای مشاهده کامل سناریوها

پهپادهای متصل به ارتفاع 45 متر که امدادگران به سناریوی مداخله ارسال می کنند ، تصویر کاملی را در اختیار آنها قرار می دهد و آنها را قادر می سازد تا تصمیمات آگاهانه تری در مورد اولویت ها بگیرند.